ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น DUO GURAD

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 

เป็นตู้เซฟ รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องการของ ธนาคาร ร้านทอง

และสถาบันการเงิน ที่อยู่ตามตึก หรือ อาคารสูงๆ ซึ่งมึความกังวล และ ปัญหาเรื่องน้ำหนัก ของตัวตู้เซฟ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตู้เซฟที่แข็งแรง จะต้องมีโครงสร้างและน้ำหนัก ของตัวตู้ที่ มากเนื่องจากตัวเนื้อเหล็ก ที่ใช้ผลิตตู้เซฟนั้นเอง 

ทางโรงงานผู้ผลิตตู้เซฟ Chubbsafes จึงได้คิดค้น ตู้เซฟที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ โดยให้ความแข็งแรงของตัวตู้ มาอันดับ 1 ซึ่งตู้ที่มีน้ำหนักเบา แต่ต้องมีความแข็งแรงเทียบเท่าเซฟรุ่นที่มีน้ำหนักมากๆ 

ดังนั้น ตู้เซฟ Duo Guard จึงถูกออกแบบมาให้ มีน้ำหนักเบา จุของภายในได้เยอะ และที่สำคัญที่สุด คือมึความแข็งแรงเทียบเท่าหรือมากกว่า ตู้เซฟรุ่นที่มีน้ำหนักมากๆ ด้วยนวัตกรรม นี้ทำให้ตู้เซฟ รุ่น Duo Guard ตอบโจทย์ของ สถาบันการเงินต่างๆ ให้การยอมรับ และ ใช้กันเป็นจำนวนมากในการ ใช้ตู้เซฟตู้ใหญ่ๆ กับตึก อาคารสูงๆ ก็เป็นเรื่องง่ายและคลายกังวลได้เลยครับ