ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น VIPER

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น VIPER DIGITAL SAFES

เป็นตู้เซฟ รุ่นใหม่ล่าสุดของ Chubbsafes 

ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ Life style ของลูกค้ายุคใหม่ซึ่งต้องการความรวดเร็ว 

และสะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระบบ Digital

ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย