บานประตูเซฟ ห้องมั่นคง ยี่ห้อ Chubbsafes

บานประตูเซฟห้องมั่นคง ยี่ห้อ Chubbsafes 

เป็นยี่ห้อ บานประตู ที่ได้รับความนิยมและไว้วางใจสูงสุด ของสถาบันการเงิน

ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ให้การยอมรับในเรื่องของคุณภาพของสินค้า

ที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินอันมีค่า ได้อย่างปลอดภัย

มีให้เลือกด้วยกัน 3 ขนาด ตามความเหมาะสมดังนี้

1.บานประตู Class B

2.บานประตู ความหนา 2 นิ้ว

3. บานประตู ความหนา 3.5 นิ้ว (พิเศษ แถมลูกกรงได้ใน และ พัดลมดูดอากาศ)

สินค้าทุกตัว โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี ค่าส่งและติดตั้ง

(ในเขต กทม.และปริมณฑล)